Služby pre firmy

Vyhľadávanie a výber pracovníkov

Personálny lízing

Poradenstvo pri budovaní systému odmeňovania

Spracovanie miezd

Pracovno - právne poradenstvo

Komplexné poradenstvo pri budovaní nových personálnych oddelení