Úvod

HRC je personálno - poradenská spoločnosť ponúkajúca široký sortiment služieb, ktoré Vám pomôžu pri budovaní oddelení ľudských zdrojov v nových firmách, alebo pri zmenách uskutočňovaných v rámci vašej firmy. členovia nášho tímu majú viacročné priame skúsenosti v práci pre úspešné zahraničné spoločnosti, ktoré podnikajú na Slovensku. Veríme, že naše služby sú kvalitné a úzko prepojené s aktuálnymi potrebami podnikateľských subjektov.
Hľadáte pracovníkov Hľadáte zamestnanie