Náš tím je Vám k dispozícii na zabezpečenie služieb, ktoré potrebujete v oblasti ľudských zdrojov

Vaše kontaktné údaje Hľadáte pracovníkov
Hľadáte zamestnanie
Meno a priezvisko:
Názov spoločnosti:
Adresa:
Telefón: *
E-mail: *
Aké služby potrebujete
Personálny lízing
    skupiny pracovníkov na robotnícke pozície
    špecialistou na obmedzenú dobu, prípadne na skráteny úväzok
Zamestnancov do kmeňového stavu
    robotnícke pozície
    administratíva a špecialisti
    manažérske pozície
    iné služby pre oddelenie ľudských zdrojov
Doplňujúce informácie