Dotazník pre uchádzača

Základné údaje Hľadáte pracovníkov
Hľadáte zamestnanie
Titul:
Meno a priezvisko: *
Ulica, číslo:
Kraj: *
Okres: *
Miesto bydliska: *
Mobil: *
E-mail: *
Priložiť CV:
Priložiť motivačný list:
Ak nemáte spracovaný životopis doplňte nasledovné informácie
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
Typ školy:
Odbor:
Rok začatia - ukončenia štúdia: -

Zamestnávateľ:
Druh pracovnej pozície:
Rok nástupu - ukončenia: -

Jazykové znalosti:
Jazyk:
Úroveň:


Počítačové schopnosti:
Schopnosti:
Úroveň:

Kurzy a školenia:
Pracovná pozícia:
Termín možného nástupu:
Vaše platové očakávania:
Ďalšie požiadavky:
Doplňujúce údaje:
V súlade so zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem spoločnosti HRC Slovakia, s.r.o. súhlas k spracovaniu a uchovávaniu osobných údajov v rozsahu poskytnutom v tomto dotazníku, za účelom sprostredkovania zamestnania. Zároveň prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.